Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo mở lớp luyện thi TOEIC khai giảng _21/09/2020
31-08-2020

THÔNG BÁO LỚP LUYỆN THI VÀ THI TOEIC

 

  • Thời gian đăng ký học luyện thi: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 15/9/2020 
  • Đối tượng: sinh viên toàn toàn trường

      + Dự kiến khai giảng lớp luyện thi ngày 21/09/2020 

 

  • Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 15/10/2020

     + Dự kiến ngày thi TOEIC (IIG tổ chức): Ngày 31/10/2020, 7/11/2020 và 19/12/2020.

Quy trình:

Bước 1:  Sinh viên xuống Khoa Ngoại ngữ điền thông tin đăng ký lớp luyện thi và đăng ký thi.

  • Lệ phí lớp luyện thi: 2.400.000 đồng/ 1 khóa (60 tiết)

+ Sinh viên có điểm TOEIC từ 370 điểm trở lên: học 01 khóa

+ Sinh viên có điểm TOEIC dưới 370 điểm: học 02 khóa

+ Đối tượng học luyện thi: không giới hạn

     -  Lệ phí thi TOEIC do IIG tổ chức: 450.000 đồng/ thí sinh (không lấy phiếu điểm)

    + Thí sinh có nhu cầu cấp Phiếu điểm thì đóng phí: 430.000 đồng/ 1 thí sinh (đóng tại trụ sở IIG)

    + Đối tượng: DH10, DH11, CD17, CD18

Sinh viên những khóa còn lại đăng ký thi lệ phí : 910.000 đồng

Bước 2:  Sinh viện đóng lệ phí tại phòng Tài chính Kế toán

Bước 3: Trước ngày học, sinh viên xem trên Trang web Khoa Ngoại ngữ Lịch học và Phòng học.

Đơn vị liên kết