Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thời Khóa biểu luyện thi TOEIC _21.09.2020
18-09-2020

SV xem Thời  khóa biểu luyện thi TOEIC _21.09.2020_tải file

DS sinh viên chưa đăng ký buổi học_  tải file

Các bạn sinh viên chưa đăng ký buổi học liên hệ văn phòng khoa để đăng ký buổi học.

Đơn vị liên kết