Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kế hoạch thi TOEIC ngày 19/12/2020
02-11-2020

KẾ HOẠCH THI TOEIC

             Ngày 19/12/2020

- Đăng ký thi từ:  02/11/2020 – 28/11/2020

- Lệ phí dự thi: 910.000 đồng

Khi đi đăng ký sv mang theo:

  • 3 tấm hình (3x4)
  • 1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
  • Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không được thi).
  • Giấy CMND nếu bị ép dẻo, ép nhựa, bong tróc nếu sv vẫn đk thì. Đến ngày thi sẽ không được tham dự kỳ thi và sẽ bị mất phí.
Đơn vị liên kết