Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 31/10/2020
12-11-2020

Sinh viên mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc Giấy đăng kí dự thi (Liên 2) để nhận phiếu điểm thi TOEIC ngày 31/10/2020.

Đơn vị liên kết