Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo mở lớp luyện thi TOEIC khai giảng _07/12/2020
27-11-2020

   Thông báo

Mở lớp luyện thi TOEIC khai giảng ngày 07/12/2020

Học ôn trong 5 tuần: chuẩn bị cho ngày thi 09/01/2021.

Sinh viên đăng ký lớp luyện thi TOEIC nếu thi không đạt được học lại miễn phí. Mức học phí  2.400.000đ

 
Đơn vị liên kết