Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 09/01/2021
20-01-2021

Sinh viên mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc Giấy đăng kí dự thi (Liên 2) để nhận phiếu điểm thi TOEIC ngày 09/01/2021.

Đối với thí sinh thi không lấy phiếu điểm (lệ phí thi 450.000), đến xem điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ.

Đơn vị liên kết