Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm bổ sung thi TOEIC ngày 03/04/2021
15-04-2021

NHỮNG SINH VIÊN THI CÓ PHIẾU ĐIỂM NHƯNG DO IIG NHẦM LẪN THÀNH KHÔNG CÓ PHIẾU ĐIỂM. 

HIỆN NAY PHIẾU ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN VỀ KHOA NGOẠI NGỮ

Sinh viên mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc Giấy đăng kí dự thi (Liên 2) để nhận phiếu điểm thi TOEIC ngày 03/04/2021.

Đối với thí sinh thi không lấy phiếu điểm (lệ phí thi 450.000), đến xem điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ.

 

Đơn vị liên kết