Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO DỜI ĐỢT THI TOEIC NGÀY 12/06/2021
26-05-2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang chuyển biến phức tạp, Khoa Ngoại ngữ thông báo dời đợt thi TOEIC ngày 12/06/2021. 

Hiện tại chưa định ngày thi cụ thể, đề nghị sinh viên hãy liên tục cập nhật thông tin trên website của Khoa Ngoại ngữ 02 lần mỗi tuần.

Đơn vị liên kết