Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên
22-05-2020
Các bạn sinh viên có tên trong danh sách đến văn phòng Công tác sinh viên để bổ sung thông tin cá nhân và người thân để làm thẻ Bảo hiểm y tế. Điện thoại của các sinh viên này đã thay đổi nên Phòng Công tác sinh viên không liên hệ được. 
Các bạn sinh viên , tải file tại đây
Đơn vị liên kết