Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tốt nghiệp tháng 08 năm 2020
31-08-2020

Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 08 năm 2020. Sinh viên đến nhận mang theo thẻ sinh viên.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 8 năm 2020, sv tải file tại đây.

Đơn vị liên kết