Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thời khóa biểu lớp DHAV1VB2 (Văn bằng 2 Vừa làm vừa học) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
10-09-2020

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các học viên học lớp DHAV1VB2 ngành Ngôn ngữ Anh, lớp sẽ bắt đầu học từ ngày 14/09/2020. Học viên xem lịch học học kỳ 1 (2020 - 2021) cụ thể:

 

Đơn vị liên kết