Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đóng học phí môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp DHAV13 - HK1 (2020 -2021)
25-09-2020

Phòng Đào tạo cho gia hạn thêm ngày đóng học phí môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp DHAV13, lớp học phần 420300163501, đến ngày 29/09/2020. Các bạn sinh viên chưa đóng tiền môn học này đóng tiền gấp để lớp được chuyển sang trạng thái khóa lớp. (Đăng ký 37 sv, đóng phí 29 sv, còn 8 sv chưa đóng phí)

File danh sách sinh viên chưa đóng tiền học phí, xem file tại đây 

Đơn vị liên kết