Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt xét tháng 8 năm 2020
28-09-2020

Khoa Ngoại ngữ thông báo hiện có 2 bạn sinh viên chưa nộp đơn xét tốt nghiệp cho đợt tháng 08 năm 2020:

1. Sinh viên Phạm Thị Lan Anh, mssv 16014241, DHAV12A

2. Sinh viên Nguyễn Trần Phương Khanh, mssv 16034741, DHAV12B

Đề nghị hai bạn nộp : 1 đơn xét tốt nghiệp, 3 tấm hình 3*4 (chụp phông nền trắng, mặc áo sơ mi có cổ), 1 bản photo giấy khai sinh, cho đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2020.

Thời gian nộp thứ 3 (29/09/2020) và thứ 4 (30/09/2020) gửi cô Tú.

Đơn vị liên kết