Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Sinh viên Thủ khoa nhận quà thưởng của nhà trường
28-10-2020

Khoa Ngoại ngữ , trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM thông báo bạn Trương Thị Mỹ Hiền, mã số sinh viên 20066511, DHAV16H, đạt Thủ khoa. Mời bạn nhận quà thưởng thủ khoa tại quầy số 1,  phòng Tài chính Kế toán, gặp cô Hà. Khi đi nhận quà thưởng bạn mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Đơn vị liên kết