Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký tham dự Hội nghị khoa học trẻ Lần II năm 2020
03-11-2020

Hội nghị khoa học trẻ lần II năm 2020 được tổ chức vào ngày 07/11/2020 (Thứ 7). Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian và địa điểm: Ngày 07/11/2020 (Thứ 7), bao gồm 02 phiên:
+ Phiên toàn thể Hội nghị: 7h30-9h30 tại Hội Trường E4
+ Phiên làm việc của các tiểu ban: 9h45-11h30 tại các phòng E4, E3.2, V2, NC1, NC3

Giảng viên, sinh viên, học viên, và các nhà nghiên cứu quan tâm, vui lòng điền thông tin đăng kí tham dự trong biểu mẫu tại đây
Hạn chót đăng ký là ngày 03/11/2020.
Lưu ý: Các tác giả có bài đăng trong kỷ yếu, nếu tham dự Hội nghị vào ngày 07/11/2020 thì mới được cấp giấy chứng nhận.
Thông tin liên hệ: Đ/c Vũ Trọng Hiền - Trưởng Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn Trường - 0973400937 - vutronghien@iuh.edu.vn

 

Đơn vị liên kết