Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
DHAV10, 11, DHAV12 nợ môn Khóa luận tốt nghiệp đăng ký gấp
11-11-2020

Khoa Ngoại ngữ thông báo sinh viên DHAV10, 11, DHAV12 còn nợ môn Khóa luận tốt nghiệp đến văn phòng khoa Ngoại ngữ gặp cô Phan Thị Tuyết Nga đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký: chiều thứ 2,3,4 từ 14h30 đến 15h30 

Địa chỉ email cô Nga: ngaphan@iuh.edu.vn

Hạn chót đăng ký 30/11/2020.

Đơn vị liên kết