Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo xét cấp học bổng vượt khó hiếu học năm 2020
12-11-2020

Phòng Công tác sinh viên gửi Thông báo xét cấp học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2020. 

Thông báo xét cấp hoc bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2020 tải file tại đây

Đơn đề nghị cấp học bổng 2020 tải file tại đây

Đơn vị liên kết