Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo mở lớp môn Anh Văn, Anh Văn 1 ABET đợt cuối cùng
04-01-2021

Thông báo

Khoa Ngoại ngữ mở lớp môn Anh Văn đợt cuối cùng cho sinh viên còn nợ môn đăng kí học trả nợ để tốt nghiệp ra trường.

+ Anh Văn căn bản đối với các lớp DH10, 11, 12

+ Anh Văn 1 - ABET đối với sinh viên khóa 12

Sau đợt này Khoa Ngoại ngữ sẽ không còn mở các môn học này.

Đơn vị liên kết