Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2020
15-01-2021

Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2020. Sinh viên đến nhận bằng mang theo chứng minh nhân dân.

Trước khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp, làm khảo sát tốt nghiệp 2 lần tại đường link: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Lần 1: đăng nhập, thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Lần 2: đăng nhập , bấm vào nút cập nhật , thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Đơn vị liên kết