Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký môn học Đất nước học Anh Mỹ và Văn học Anh Mỹ của DHAV13
19-01-2021

Sinh viên DHAV13 chưa học môn Đọc 3 mà cần học môn Đất nước học Anh Mỹ và Văn học Anh Mỹ đăng ký tại văn phòng khoa Ngoại ngữ từ ngày 19/01/2021 đến 27/01/2021, học cho đợt 2 (bắt đầu học 01/03/2021) sĩ số tối thiểu 25 sv đóng tiền.

Đơn vị liên kết