Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2021
08-03-2021

Khoa Ngoại ngữ thông báo đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của đợt xét tháng 01 năm 2021.

Trước khi sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, làm khảo sát tốt nghiệp 2 lần tại đường link: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Lần 1: đăng nhập, thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Lần 2: đăng nhập , bấm vào nút cập nhật , thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 01.2021 xem file tại đây

 

Đơn vị liên kết