Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Hướng dẫn: Sinh viên Khoa Ngoại ngữ bị trùng giờ thi
20-05-2021

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ bị trùng giờ thi các môn học ở học kỳ 2 (2020 - 2021) sẽ làm như sau:
1. Sinh viên in Đơn xin đổi lịch thi, tải file Đơn xin đổi lịch thi ; điền thông tin vào đơn;
2. Sinh viên in lịch thi cá nhân;
3. Gửi đơn xin đổi lịch thi và lịch thi cá nhân về khoa Ngoại ngữ
Giáo vụ khoa sẽ chuyển đơn về cho thầy/cô Chủ nhiệm bộ môn giải quyết và sẽ thông báo cho sinh viên qua số điện thoại Zalo hoặc website: http://ffl.iuh.edu.vn

 

 

Đơn vị liên kết