Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc đăng ký học phần môn Anh văn không chuyên cho SV toàn trường
21-05-2021

Khoa Ngoại Ngữ sẽ mở lớp cho sinh viên đăng ký học phần các lớp môn: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2 và môn: Anh văn 2, Anh văn 4 chất lượng cao vào  lúc 09h00 ngày 24/05/2021.

 

Đơn vị liên kết