Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Lịch nộp đồ án/báo cáo TN của sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
01-06-2021

Thân gửi các em sinh viên, Lịch nộp đồ án/báo cáo TN của sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh sẽ được hoãn đến ngày 20/06/2021. Lịch bảo vệ sẽ được thông báo sau.

Đơn vị liên kết