Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Cơ hội thực tập dành cho SV ĐHAV14
30-06-2021

Hiện tại Khoa Ngoại ngữ đang có đợt đăng ký thực tập dành cho các em sinh viên DHAV14, ngành Ngôn ngữ Anh (thay vì chờ đến HK8 thì những em đạt được các tiêu chí của Đơn vị thực tập sẽ thực tập sớm hơn).

Chỉ tiêu: Biên Phiên Dịch: 5 em, thực tập tại phòng Khảo thí, trường ĐH Công Nghiệp tp HCM

Giảng dạy:  6 em, thực tập tại trung tâm APEC, trường ĐH Nghị Lan, Đài Loan (do dịch bệnh nên quá trình trao đổi công việc thực tập sẽ tiến hành online).

Yêu cầu: SV đạt loại khá giỏi, đạo đức tốt, kiên trì, sáng tạo.

Liên hệ: Các em gửi thư bày tỏ nguyện vọng, kèm thông tin MSSV, họ và tên, lớp, số điện thoại liên lạc tới cô Phan Thị Tuyết Nga, phó Trưởng Khoa NN, email: ngaphan@iuh.edu.vn. Deadline nhận email: 30/07/2021

 

Đơn vị liên kết