Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đăng ký Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp dành cho DHAV12, 13, 14 và CDAV19, 20_HK1_21_22
12-07-2021

Sinh viên DHAV14 muốn đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp tại học kỳ 1_2021_2022, bấm chọn đăng ký vào link sau:
Đăng ký khóa luận tốt nghiệp;
Đăng ký thực tập tốt nghiệp theo hướng Phương pháp giảng dạy;
Đăng ký thực tập tốt nghiệp theo hướng Biên Phiên dịch.

Lưu ý: Sinh viên DHAV14 đã có nơi đăng ký thực tập thì mới đăng ký vào link. 

 

Sinh viên CDAV19 học lại và CDAV20 đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tiếp tại cổng thông tin sinh viên ở phần đăng ký học phần học kỳ 1_2021_2022:

- Sinh viên chọn thực tập theo hướng Phương pháp giảng dạy thì đăng ký vào các lớp học phần 020300366901, 020300366902, 020300366903.
Sinh viên chọn thực tập theo hướng Biên Phiên dịch thì đăng ký vào các lớp học phần 020300366904, 020300366905, 020300366906.
Sinh viên CDAV20 chưa có nơi thực tập tốt nghiệp vẫn đăng ký thực tập bình thường.


Sinh viên DHAV12, DHAV13, cần đăng ký học lại môn Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực tập tốt nghiệp, đăng ký học tập trực tiếp tại cổng thông tin sinh viên ở phần đăng ký học phần học kỳ 1_2021_2022:
- DHAV12, DHAV13 chọn thực tập theo hướng Phương pháp giảng dạy, đăng ký vào lớp học phần: 
420300158601
- DHAV12, DHAV13 chọn thực tập theo hướng Biên Phiên dịch, đăng ký vào lớp học phần: 420300158602

Hạn chót DHAV12, 13 14  và CDAV19, 20 đăng ký ngày 25/07/2021. 

Hạn chót đóng tiền học phí là 03/08/2021

Đơn vị liên kết