Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc nộp đơn phúc khảo kết quả thi môn học
13-07-2021

Thông báo về việc nộp đơn phúc khảo: sinh viên có nhu cầu phúc khảo môn thi, nên liên hệ giảng viên dạy môn học đó để nhận sự tư vấn của GV về bài thi. Sau khi đã nhận tư vấn, SV làm đơn phúc khảo cần tiến hành các bước sau:
Sinh viên điền vào đơn phúc khảo theo biểu mẫu, tải file;
Đóng tiền phúc khảo bằng hình thức chuyển khoản, bấm xem hướng dẫn nộp tiền, khi chuyển khoản ghi rõ: mssv, họ tên, lớp, số điện thoại , phúc khảo môn thi , lớp học phần, học kỳ, năm học.

Sinh viên gửi đơn và chụp hình hóa đơn đóng tiền phúc khảo về địa chỉ email: lethicamtu@iuh.edu.vn
Hạn chót nhận đơn: ngày 21/07/2021

 

 

Đơn vị liên kết