Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông tin về buổi tọa đàm kết nối doanh nghiệp và Sinh viên; tọa đàm hướng dẫn môn Khóa luận
14-07-2021

Để tạo điều kiện cho các em SV ĐHAV14 có cách nhìn toàn diện hơn cũng như cách thức đăng ký 2 môn học quan trọng: Môn Thực tập tốt nghiệp và môn Khóa luận tốt nghiệp, Khoa tổ chức 2 buổi tọa đàm sau.

I/. Tọa đàm kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước với SV có tên: Role of an Intern: What to Expect from Your Host Organization. Thời gian: 8h30 đến 11h ngày Thứ 2, 19/07/2021  Zoom ID:  981 5949 6503  Pass: 012862

Guest presenters

1. Associate Professor Dr. Cheng-Hu Chen, Director of Advanced Power and Energy Center, Director of Green Technology and Science Master Program,  Chairman of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering Department, National I-Lan University, Taiwan;

2. Mr. Nguyen Uy Long, Quality Assurance Manager, A Chau English Centers System;

3. Ms. Linh Le, Brand Manager, Revskin Group;

4. Mr. Ngo Đinh Thuc – Head of Human Resources Office, Dong Do Education and Energy Corporation

5. Mr. Nguyen Huu Phuoc, Academic Leader, Helen Doron English

6. Dr. Đo Khoa Thuy Kha, Deputy Director, Office of Testing and Quality Assurance, Industrial University of Ho Chi Minh city.

II/. Tọa đàm hướng dẫn môn Khóa luận Tốt nghiệp. Thời gian: 9h00 đến 10 h30 ngày Thứ 3, 20/07/2021. Zoom  ID:  933 2398 4381        Pass: 121964

Để bảo đảm tính nghiêm túc cũng như an ninh mạng, đối với buổi tọa đàm ngày thứ 2 (ngày 19/7) với doanh nghiệp, SV được yêu cầu sử dụng virtual background do khoa cung cấp. tải file virtual background. SV tham dự cần mở camera trong suốt buổi tọa đàm.

Với cả 2 buổi tọa đàm, khi đăng nhập vào Zoom, sinh viên cần đổi tên theo cú pháp: MSSV-Họ và tên Sinh viên.

Đơn vị liên kết