Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
HƯỚNG DẪN PHÚC KHẢO MÔN TIẾNG ANH 1+2
15-07-2021
Sinh viên sau khi xem điểm trên hệ thống học tập của mình, nếu muốn phúc khảo kết quả thi, thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Liên hệ GV giảng dạy để được tham vấn về quá trình thi và kết quả thi.
- Bước 2: Nếu vẫn tiếp tục muốn phúc khảo kết quả thì tải Đơn Xin Phúc Khảo kết quả thi và điền đầy đủ thông tin. ( Tải Đơn Xin Phúc Khảo tại đây)
- Bước 3: Đóng lệ phí Phúc khảo theo qui định nhà trường. Khi chuyển khoản ghi rõ: mssv, họ tên, lớp, số điện thoại , phúc khảo môn thi , lớp học phần, học kỳ, năm học. ( Xem hướng dẫn chuyển khoản:
- Bước 4: Gởi Đơn xin phúc khảo và chụp hình biên lai/ biên nhận chuyển khoản  tiền lệ phí về Khoa Ngoại Ngữ. (Email: tocosonganh.hotrosv@gmail.com )
 
Khoa Ngoại Ngữ sẽ tiến hành nhận đơn xin phúc khảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/07/2021; sau đó sẽ lập danh sách gởi về các Phòng Ban liên quan để tiến hành phúc khảo điểm thi cho SV.
Kết quả phúc khảo sẽ được đăng tải trên trang Web khoa Ngoại Ngữ. 
Đơn vị liên kết