Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc đóng học phí HK1_21_22
31-07-2021
Kính nhờ quý thầy cô thông báo tại đơn vị (Thông báo nội bộ cho giảng viên, đặc biệt GVCN): Thời hạn hoàn tất học phí Học kỳ 1/2021 là 3/8/2021. Sinh viên được gia hạn học phí đến 31/8 chỉ khi đã đóng 1 phần học phí trước 3/8. Trường hợp SV trong khu cách ly/phong tỏa mà không có Internet Banking, không thể đóng học phí thì sẽ báo thông tin về GVCN tổng hợp để được hỗ trợ tự động gia hạn mà không cần đóng 1 phần học phí (Lưu ý gửi minh chứng về việc cách ly - phong tỏa). Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi danh sách tổng hợp cho Giáo vụ Khoa và sau đó gửi lại P.TCKT.
 
 
Đơn vị liên kết