Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký GVHD môn Khóa Luận Tốt Nghiệp HK1 năm học 2021-2022
13-08-2021

Đăng ký GVHD môn Khóa Luận Tốt Nghiệp HK1 năm học 2021-2022

 1. SV DHAV14, DHAV13 đã đăng ký môn Khóa luận Tốt Nghiệp (KLTN) vào HK1 năm 2021-2022 đều sẽ tự lựa chọn GV hướng dẫn (GVHD) mong muốn.
 2. SV đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký GVHD môn KLTN (bấm vào đây "file đính kèm") và Hướng dẫn cách khóa thông tin trên dòng dữ liệu excel ( bấm vào đây "file đính kèm") được cung cấp ngày 11/08/2021.
 3. Danh sách SV đăng ký GVHD (thuộc Đồ án và Báo cáo) sẽ được giáo vụ cung cấp trên e.office và trên web khoa NN vào thứ 3 (ngày 17/8/2021)
  File danh sách sinh viên đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp: 
  - Lớp học phần 
  420300165601, tải file;
  Lớp học phần 420300165602, tải file;
  Lớp học phần 420300165603, tải file.
   
 4. SV tiến hành đăng ký GVHD dựa trên link mà Khoa NN (bấm vào link) cung cấp trên web Khoa NN theo trình tự sau:
 1. Ngày 18/08/2021: SV thuộc danh sách Đồ Án tiến hành đăng ký GVHD và hoàn thành vào lúc 21h cùng ngày;
 2. Ngày 19/08/2021: SV thuộc danh sách Báo Cáo tiến hành đăng ký GVHD và hoàn thành vào lúc 16h ngày 21/08/2021. Sau thời gian này, link sẽ được khóa lại. Các trường hợp đăng ký sau thời gian nói trên sẽ không được giải quyết.
 3. SV lưu ý tiến hành trình tự đăng ký và khóa thông tin cá nhân trên link theo các hướng dẫn đã nói trên.
Đơn vị liên kết