Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách và tài liệu Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021 - 2022
23-08-2021

Các tài liệu liên quan (1 số tài liệu có update) cho việc hướng dẫn Khóa luận tốt  nghiệp trong HK1 năm 2021 - 2022:

1. Danh sách GVHD và SV đăng ký đồ án/báo cáo tốt nghiệp, tải file;

2. Hướng dẫn viết KLTN, tải file

3. Progress form, tải file;

4. Evaluation forms và rubrics, tải file;

5. Hướng dẫn viết APA 6th edition, tải file;

6. File PPT presentation template, tải file.

Đơn vị liên kết