Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo lịch thi bổ sung và danh sách sinh viên môn TA1.TA2 & AV1CLC thi ngày 25.09. 2021
21-09-2021

Thông báo lịch thi bổ sung và danh sách sinh viên thi ngày 25.09. 2021

Môn TA1.TA2:vô phòng thi Zoom từ 7h30. 

SV có số TT từ 01 đến 35 vô cổng Zoom ID: 953 7776 5417 Pass: 549718
SV có số TT từ 36 đến 78 vô cổng Zoom ID: 948 3780 1256  Pass: 414974

Môn AV1CLC:  vô phòng thi Zoom từ 7h45         Zoom ID: 983 8435 1671 Pass: 652139

Danh sách sinh viên thi bổ sung môn AV1 CLC ngày 25.09.21, tải file

Danh sách sinh viên thi bổ sung môn TA1.TA2 ngày 25.09.21, tải file

Hướng dẫn thi trực tuyến dành cho sinh viên, tải file

Đơn vị liên kết