Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo v/v thi TOEIC cho các thí sinh đã đăng ký thi tại IUH (Đợt tháng 6/2021)
21-10-2021

Thông báo v/v  thi TOEIC cho các thí sinh đã đăng ký thi tại IUH (Đợt tháng 6/2021)
 Sinh viên đăng ký thi TOEIC theo đường Link này: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA9pI2tfMVJlhWOmeYW02RHrrUaYDEyBSd4Gc9VGhSmpxBXw/viewform?usp=sf_link

 
Đơn vị liên kết