Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Hướng dẫn sinh viên khóa 17 tham gia thi sát hạch tiếng Anh
31-10-2021

1. Hướng dẫn sinh viên K17 tham gia thi sát hạch tiếng Anh, xem tại đây

2. Video hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh trực tuyến, xem tại đây

3. Một số lỗi thường gặp trong quá trình thi trắc nghiệm trực tuyến, xem tại đây

Đơn vị liên kết