Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tiếp tục mở bài thi thử Tiếng Anh sát hạch cho SV K17 (khối không chuyên Anh)
15-11-2021

Qua 2 ngày thi 13 và 14/11/2021, đa số các bạn bị lỗi kỹ thuật trong quá trình làm bài là các bạn sinh viên chưa (hoặc không) tham gia bài THI THỬ trên hệ thống. Trung tâm Quản Trị Hệ Thống thông báo mở tiếp bài thi thử từ ngày 15/11 đến 19/11 để các bạn sinh viên sắp thi đợt tiếp theo có thể vào thi thử và test thiết bị của mình nhằm hạn chế lỗi trong quá trình thi chinh thức. SV tham gia thi thử tại link https://exam.iuh.edu.vn 

Những SV không đủ điều kiện thi online thì làm đơn thi bổ sung tại thông  báo:

https://ffl.iuh.edu.vn/news.html@detail@264@474@Thong-bao-v-v-sinh-vien-khong-tham-du-duoc-ky-thi-sat-hach-theo-khung-ngay-thi-va-ca-thi-Tieng-Anh-Khoa-17

Đơn vị liên kết