Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG
17-11-2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG VÀO HK 1 NĂM HỌC 2021-2022

Những em SV đã đăng ký hoãn thi vì không đủ thiết bị thi, hoặc vì lý do sức khỏe, cách ly, v.v… trong HK2 năm học 2020-2021 và HK hè năm học 2020-2021, nay đã đủ điều kiện dự thi, làm đơn gửi về Cô Tú (các môn thuộc chương trình Ngôn ngữ Anh) và Cô Nhung (các môn Tiếng Anh Chất lượng cao và Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2). Mẫu đơn tải tại đây:

Email Cô Tú: lethicamtu@iuh.edu.vn

Email Cô Nhung: vuthinhung@iuh.edu.vn

Những SV có tên trong các danh sách (DS) dưới đây chỉ nộp đơn đăng kí dự thi bổ sung cho Cô Tú hoặc Cô Nhung như đã nêu trên.

DSSV hoãn thi Tiếng Anh 1 - Tiếng Anh 2 - Anh văn 2 (DS 1)

DSSV hoãn thi Tiếng Anh 1 - Tiếng Anh 2 - Anh văn 2 (DS 2)

DSSV thi bổ sung lần 1 các môn thuộc chương trình Ngôn ngữ Anh (DS 3)

Những SV không có tên trong các DS trên khi nộp đơn phải kèm theo minh chứng (bao gồm các giấy tờ liên quan đến sức khỏe và cách li, …) và gửi về email của GV giảng dạy LHP mình đã học trong HK2 và HK hè năm học 2020-2021

Hạn chót nhận đơn là ngày 30/11/2021.

-Sau khi đăng kí, SV tiếp tục theo dõi thông báo trên trang web của Khoa và trong tài khoản của mình trên Cổng thông tin SV các thông tin sau đây:

+ Mã lớp học phần mình được đưa vào (để vào LMS thi nếu là các môn tự luận và trắc nghiệm).

+ Lịch thi của lớp học phần mình được đưa vào.

Lưu ý:

+ Nếu có thắc mắc về lịch thi và lớp thi SV phải báo cho Cô Nhung hoặc Cô Tú chậm nhất là 2 ngày trước ngày thi (không tính các ngày cuối tuần).

+ SV nào không tham dự kì thi sau khi đã đăng kí sẽ xem như bỏ thi và nhận điểm 0.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ sinh viên liên hệ khoa Ngoại ngữ số điện thoại: 02838940390  - 151.

 

 

 
 

Đơn vị liên kết