Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI MÃ CÁC MÔN HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO TỪ KHÓA 17
17-11-2021

Hiện nay, các học phần tiếng Anh không chuyên từ khóa 17 trở đi đã được cập nhật nội dung theo định hướng Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc quốc gia Việt Nam. Để hạn chế nhầm lẫn cho sinh viên giữa các khóa trong quá trình đăng ký học phần, Khoa ngoại ngữ thông báo mã học phần mới cho các môn học sẽ được thay đổi từ Khóa 17 như sau: Môn chung cho sinh viên toàn trường: Tiếng Anh 1(2111108), Tiếng Anh 2 (2111188) Anh văn cho chương trình chất lượng cao: Anh văn 1 (2511011), Anh văn 2 (2511012), Anh văn 3 (2511013) và Anh văn 4 (2511014). Sinh viên lưu ý sự thay đổi này để có kế hoạch đăng ký môn học phù hợp theo quy định.

Đơn vị liên kết