Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký thi TOEIC tháng 12/2021 của các sinh viên đã đăng ký thi tại IUH (Đợt tháng 5+ 6/2021)  
19-11-2021
 
Đơn vị liên kết