Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Sinh viên đăng kí thực tập Biên Phiên dịch - văn phòng
22-11-2021
THÔNG BÁO
 
V/v ĐĂNG KÍ LỚP HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÊN HỆ THỐNG
 
Các sinh viên đã đăng kí (trên Link Google Form) thực tập Biên phiên dịch và các công việc văn phòng có sử dụng tiếng Anh đã được chia theo lớp học phần trong danh sách dưới đây. Hiện các Thầy Cô hướng dẫn đã có danh sách nhóm SV mình hướng dẫn. Các em đăng kí học phần (trên hệ thống) cho môn Thực tập tốt nghiệp theo đúng danh sách đã được phân chia.
Lưu ý: khi click mở file Excel này, các em chọn Read only để đọc file.
Đơn vị liên kết