Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN MÔN TIẾNG ANH KHÓA 17
14-12-2021

Khoa Ngoại ngữ thông báo mở lớp học phần môn Tiếng Anh cho khóa 17.

Thời gian: 12h00 thứ 4, ngày 15/12/2021.
1. Đối với các lớp đại trà Khóa 17
            - Tiếng Anh 1 mã học phần
015253
            - Tiếng Anh 2 mã học phần 015254
2. Đối với các lớp Anh Văn chất lượng cao
Sinh viên có điểm thi Tiếng anh xếp lớp từ 7.0 trở lên đăng ký vào các lớp học phần có mã: 422001525584; 422001525585; 422001525586; 422001525587.
Sinh viên có điểm thi Tiếng anh xếp lớp dưới 7.0 đăng ký vào các lớp học phần mã từ 422001525501 đến 422001525583

 

Đơn vị liên kết