Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
DANH SÁCH ID VÀ PASS CỦA CÁC LỚP THI BỔ SUNG CỦA HỌC KỲ 2,3 ( 2020-2021 )
16-12-2021

Khoa Ngoại ngữ Thông báo thời gian thi _Id, Paas và danh sách sinh viên thi bổ sung của học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021. 
Danh sách thi bổ sung đã có trên cổng thông tin LMS các bạn kiểm tra để chuần bị tốt cho buổi thi. 
Thời gian thi:
Tiếng anh 1:     Thi Thứ 7 Ngày 18/12/2021 Tiết 13-15              
Zoom ID: 997 0534 4317     Pass:  085246
Tiếng anh 2:     Thi Thứ 7 Ngày 18/12/2021 Tiết 13-15              Zoom ID: 929 1616 7055     Pass: 772149
Anh văn 3:        Chủ nhật  Ngày 19/12/2021 Tiết 1-3                  Zoom ID: 988 9263 4663     Pass: 111059

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ giáo vụ khoa (cô Nhung)
Sđt: 0934 088 307

 
Đơn vị liên kết