Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thời khóa biểu luyện thi Tiếng Trung ngày 02/04/2021
30-03-2022

Sinh viên đi học luyện thi mang theo biên lai đóng tiền học phí.

Thông báo thời gian học ôn thi tiếng trung sẽ bắt đầu từ ngày 02/04/2021 thay vì 26/03/2021.

 

Tiêu đề Thứ Tiết Bắt đầu Phòng
Luyện Tiếng Trung 7 và Chủ nhật 2 - 6 02/04/2021 A3.01
Đơn vị liên kết