Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 11 năm 2021
05-04-2022

Đã có bằng tốt nghiệp đợt  xét tháng 11 năm 2021, sinh viên đến nhận mang theo CMND hoặc CCCD.

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, ở nhà các bạn sinh viên làm khảo sát tốt nghiệp (2 lần), tại đường link bấm vào đây.

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 11 năm 2021, tải file.

Đơn vị liên kết