Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 03 năm 2022
25-04-2022

Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của đợt xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2022.
Trước khi đến nhận giấy chứng nhận, ở nhà các bạn sinh viên làm khảo sát tốt nghiệp (2 lần), tại đường link bấm vào đây.
 

Đơn vị liên kết