Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành khảo sát môn học
05-05-2022

Nộp Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành khảo sát môn học:

a. Tài liệu hướng dẫn SV nộp Khóa luận tốt nghiệp trên web khoa Ngoại ngữ, tải file tại đây

b. Tài liệu hướng dẫn SV làm khảo sát môn Khóa luận tốt nghiệp, tải file tại đây

1.  SV đọc kỹ 02 tài liệu hướng dẫn, lưu ý deadline nộp Khóa luận tốt nghiệp trên web (từ 23/05/2022 đến 30/05/2022), cần làm khảo sát và đính kèm email xác nhận vào cuối mục APPENDICES trong file Khóa luận tốt nghiệp thì file nộp bài Khóa luận tốt nghiệp mới được xem là hợp lệ.

2. Sau khi đã nộp file Khóa luận tốt nghiệp lên web, SV cần đến văn phòng Khoa Ngoại ngữ ký vào Danh sách nộp Khóa luận tốt nghiệp (gặp cô giáo vụ Cẩm Tú) thì mới hoàn thành thủ tục của môn Khóa luận tốt nghiệp (SV chụp hình đã nộp KLTN để cô Tú kiểm tra lúc ký tên). Thời gian ký tên: Buổi sáng từ 8h - 11h30 ngày 01 tháng 06 năm 2022.

Đơn vị liên kết