Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo: Học kỳ 3 sinh viên đăng ký học phần và hủy học phần
24-05-2022

thông báo: từ học kỳ 3 sinh viên đăng ký học phần và hủy học phần theo quy định của Nhà trường, hết thời gian nộp học phí phòng Đào tạo sẽ hủy học phần. Trường hợp sinh viên thật sự khó khăn làm đơn gia hạn nộp về phòng TCKT giải quyết tại tầng trệt, Nhà A. Điện thoại liên lạc: 0283.8940.390 – 124, 125, 585.

Đơn vị liên kết