Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Dssv tham dự và thông báo v/v tổ chức lễ bế giảng tốt nghiệp ngày 06/06/2022
04-06-2022

Danh sách sinh viên khoa Ngoại ngữ đã đăng ký dự lễ bế giảng tốt nghiệp ngày 06/06/2022, tải file tại đây.

Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tháng 01/2022

1. Thời gian, địa điểm

a/ Thời gian: từ 13h15 - 16h00 ngày 06/06/2022

b/ Địa điểm: Hội trường A7

2. Nội dung chương trình

- Lệ phí thế chân lễ phục là 500.000 đồng;

- Sinh viên nhận lễ phục vào lúc 10h30 ngày 06/06/2022 tại văn phòng khoa Ngoại ngữ tầng trệt nhà B;

- Sinh viên trả lễ phục từ 16h00 - 17h00 ngày 06/06/2022 tại văn phòng khoa Ngoại ngữ. Sau khi trả lễ phục, sinh viên sẽ nhận lại tiền thế chân 500.000 đồng;

- Nếu sinh viên không trả lễ phục đúng hạn, khoa sẽ dùng số tiền thế chân 500.000 đ để đền bù cho phòng Dịch vụ.

Để chương trình diễn ra đúng như thời gian quy định của nhà trường. Ban tổ chức đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ để ổn định chỗ ngồi.

Đơn vị liên kết