Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Hạn chót nhận đơn phúc khảo của sinh viên cần xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2022
29-06-2022

Khoa Ngoại ngữ thông báo hạn chót nhận đơn phúc khảo của sinh viên cần xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2022:

  • SV ngành ngôn ngữ Anh DHAV11, DHAV12, DHAV13, hạn chót nhận đơn phúc khảo thứ ba (05/07/2022).
  • SV DH11, DH12, DH13 của các khoa khác phúc khảo môn Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4, hạn chót nhận đơn phúc khảo thứ hai (04/07/2022).

Đơn sẽ được giải quyết trong vòng 07 ngày làm việc, sau ngày hết hạn nhận đơn.

Đối với các nhóm sinh viên còn lại, tổ bộ môn sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đơn vị liên kết