Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 7 năm 2022
28-08-2022

Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 7 năm 2022. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo Căn cước công dân.

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, ở nhà các bạn sinh viên làm khảo sát tốt nghiệp (2 lần), tại đường link bấm vào đây.

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2022, bấm xem tại đây.

Thời gian phát bằng:  thứ 2 đến thứ 6 , sáng 7h00 -  11h30, chiều 13h00 - 16h30

Đơn vị liên kết